Psycholoog Jan Slegers

 JAN SLEGERS

GZ-PSYCHOLOOG
Supervisor VGCt

Pontanusstraat 32
Rustenburgerstraat 144-D/148-C Amsterdam

Tel. 06 - 139 183 72

 


 

BIG-Geregistreerd


NIP

NVGZP

VGCt

MyMindspace

Praktijk en regelgeving

 

 - Beroepsgeheim:  als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. In het kort betekent dat, dat ik een vertrouwensrelatie met u heb en geen persoonlijke informatie over u zal delen met derden, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

- Dossiervoering:   van onze gesprekken maak ik notities die ik in uw cliëntendossier invoer.  Conform de wet  bewaar ik die informatie gedurende 15 jaar, zonder dat iemand toegang heeft tot de gegevens. Zelf heeft u recht op inzage in uw dossier. U kunt als cliënt eventueel een (schriftelijk) verzoek indienen om vernietiging van uw dossier. 

- Kwaliteitsstatuut: zorginstituut Nederland heeft 29 maart 2016 het model-Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in haar openbare Register voor kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden. Het register maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. Hieronder vindt u het PDF bestaand van mijn kwaliteitsstatuut.

- Visitatie:  eind 2016 heb ik een visitatie traject doorlopen bij het NIP en daarbij het certificaat kwailteitsvisitatie verkregen. Dit betekend dat de visitatiecommissie heeft bepaald dat mijn praktijk voldoet aan de professionele standaard voor psychologen. 

- AVG: de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over andere personnen vastlegt, moet in een privacyverklaring en in een register uitleggen wat met die gegevens wordt gedaan. Onder aan deze pagina vindt u de AVG privacyverklaring van mijn praktijk en het AVG register als ook de AVG verklaring 2018.

- Correspondentie: met uw toestemming wissel ik aan het begin aan het eind behandeling informatie uit over diagnose en behandelplan. Hiervoor maak ik gebruik van de beveiligde ZORGMAIL gemeenschap via mijn beveiligde platvorm MyMindspace.

- E-Health: hiervoor maak ik gebruik van MyMindSpace. Dit is een beveilige website met verschillende behandelprogramma's waar u thuis in kunt werken en ik daar feedback op kan geven. In verband met een veilige correspondentie met uw huisarts en afhankelijk van de problematiek maak ik hier gebruik van en krijgt u een uitnodiging om hiervoor wachtwoord aan te maken.

- Privacy: wanneer de zorgverzekeraar de kosten van de gesprek vergoed, ben ik verplicht om diagnose informatie aan te leveren aan de zorgverzekeraar en aan het DIS (DBC _informatie Systeem) Door het invullen en onderteken van de NZa privacyverklaring van het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) hoef ik hier niet aan mee te werken. Onder aan de pagina kunt het PDF bestand met deze verklaring downladen.

- Cliëntenrechten : de psycholoog dient zich volgens de beroepscode in het beroepsmatig contact met de cliënt verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig te gedragen. Deze vier basisprincipes worden in de code verder uitgewerkt tot algemene gedragsregels en richtlijnen. Cliënten kunnen hieruit hun rechten afleiden. Als cliënten menen dat een NIP-lid of NIP-geregistreerd psycholoog niet volgens de code heeft gehandeld dan kunnen zij een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP.

- Ontevreden: Wanneer u ontevreden bent over mij of over mijn benadering, dan vind ik het prettig wanneer u dat met mij wilt delen. Wilt u dat liever met derden delen, dan kunt u contact opnemen met KLACHT EN COMPANY. Hieronder vindt u een PDF document met informatie over de procedure en een formulier wat u kunt invullen. 

 

Attachments:
Download this file (AVG privacyverklaring.pdf)AVG privacyverklaring[ ]4 kB
Download this file (AVG register.pdf)AVG register[ ]5 kB
Download this file (AVG-verklaring v2018-05-14 145652.pdf)AVG verklaring[ ]87 kB
Download this file (Klachtenfolder p3NL.pdf)klachtenfolder[ ]73 kB
Download this file (Klachtenformulier_P3NL.pdf)klachtenformulier[ ]81 kB
Download this file (NZa privacy verklaring.pdf)NZA privacyverklaring[ ]37 kB
Download this file (visitatie cert.pdf)visitatie NIP[ ]2363 kB