Psycholoog Jan Slegers

 JAN SLEGERS

GZ-PSYCHOLOOG
Supervisor VGCt

Pontanusstraat 32
Rustenburgerstraat 144-D/148-C Amsterdam

Tel. 06 - 139 183 72

 


 

BIG-Geregistreerd


NIP

NVGZP

VGCt

MyMindspace

Kosten & Vergoedingen

Een psychologisch consult duurt ongeveer 45 minuten (directe tijd) en kost  €95,--. Afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek worden de  gesprekken vergoed vanuit de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) door uw  zorgverzekering, maar verrekend met uw eigen risico (verplicht €385). Volgens de GB-GGZ worden de kosten aan het eind van het traject verrekend met het kalenderjaar waarin het eerste gesprek heeft plaats gevonden. Uitgesloten van vergoedingen door de zorgverzekering zijn o.a. aanpassingsstoornis, relatieproblematiek, arbeid gerelateerde problematiek en rouw. Voor meer informatie is het ook belangrijk dat u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering nakijkt.

Wanneer u niet  in aanmerking komt voor vergoedingen vanuit de GB-GGZ  is ook uw werkgever soms geneigd om de kosten voor de gesprekken te vergoeden.

In 2021 heb ik contracten met de grotere zorgverzekeraars ( zie hieronder) voor de Generalistische Basis GGZ. Wilt u in aanmerking komen voor de vergoeding door uw zorgverzekering, dan kunt u zich tot uw huisarts wenden. Volgens bepaalde criteria zal die  een inschatting maken of u in aanmerking komt voor psychologische hulp volgens de Basiszorg GGZ, Gespecialiseerde GGZ of dat u door uw huisarts / POH GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts) behandeld zal worden. Is het zo dat uw klachten passen binnen de vastgelegde richtlijnen dan zal ik samen met u het zorgpakket bepalen aan de hand van de gestelde diagnose. Afhankelijk van de diagnose, ernst van de problematiek, complexiteit en  de duur kunt u ingedeeld worden in een van de volgende zorg pakketten:

 • Onvolledig behandeltraject ( tot 2 korte gesprekken)
 • Kort (294 minuten directe plus indirecte tijd)
 • Middel (495 minuten directe plus indirecte tijd)
 • Intensief (750 minuten directe plus indirecte tijd)

Voor deze behandel pakketten heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) per 1 januari 2021 de volgende tarieven vastgesteld: Onvolledige behandeling €228,04 Kort €522,13 Middel €885,01 en Intensief €1380,49. Zij hebben ook bepaald dat wanneer een behandeling tussentijds wordt afgebroken het gehele zorgpakket in rekening dient te worden gebracht. Omdat de kosten verrekend worden met uw verplicht eigen risico (€385,--) kan dat hierop gevolgen hebben.

Wanneer de gesprekken volgens de Basiszorg GGZ niet gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar, dan krijgt u van mij een nota toegestuurd met het verzoek die voor onze volgende afspraak te voldoen.  

ANNULERING: Het kan natuurlijk gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Omdat ik dan moet proberen om iemand anders op dat tijdstip in te plannen, is het nodig dat u zo ruim mogelijk van tevoren afzegt. Als u mij dit minder dan 1 werkdag van tevoren per e-mail of telefonisch laat weten, dan is de kans klein dat ik nog iemand anders kan inplannen. Het gesprek wordt dan gedeeltelijk bij u in rekening gebracht de kosten hiervoor zijn €55,-  Ook in geval van ziekte of overmacht, helaas vergoedt uw zorgverzekeraar deze kosten niet.

ONTEVREDEN: bent u niet tevreden of heeft u klachten dan vind ik het prettig wanneer u dat met mij wilt delen. Wilt u dat liever doen met een onafhankelijke derden dan kunt u terecht bij KLACHT & COMPANY. Voor verdere informatie kunt u de folder bekijken van KLACHT & COMPANY of direct het klachtenformulier invullen. Beide vindt u onderaan de literatuur pagina tussen de PDF bestanden.

Zorgverzekeraars waar ik een contract mee heb afgesloten:

 • ZILVEREN KRUIS ACHMEA,
 • INTERPOLIS 
 • FBTO
 • De Friesland
 • Pro Life
 • ZieZo
 • UNIVE
 • ZEKUR
 • BEWUZT
 • IZZ
 • VGZ
 • UNITED Consumers VGZ
 • IZA
 • UMC
 • CZ
 • CZ Direct
 • OHRA
 • Just
 • Nationale Nederlanden
 • ONVZ
 • PNO Zorg
 • VVAA